Türkçe   l   English   l   Deutsch  
Anasayfaya dönmek için tıklayınız...

 

 

 

Sonuçlar
 

      LASIK en iyi sonuçları -8 dereceye kadar miyopide ve +4 dereceye kadar hipermetropide sağlamaktadır. 5 dereceye kadar astigmatizma da başarıyla düzeltilmektedir. Tedavilerin başarısı ameliyat öncesi mevcut gözl bozukluğunun derecesine ve tedavide kullanılan laserin iyi seçilmesine bağlıdır.

Yukarıda verilen aralıkta ikinci bir tedavi gereksinimi %5’ in altında kalmaktadır. İkinci bir tedavi sonucunda ise gözlük kullanma oranı %1’ in altına çekilmektedir.

Kullandığımız laserlerin çoğu FDA tarafından daha yüksek düzeltmeler için onaylı bulunduğundan -14 ve +7 ye kadar (tabii ki diğer açılardan uygun olan hastalarda) mükemmel olmasa da hastayı oldukça tatmin eden sonular alabilmekteyiz.

 

        Yüzey ablasyonu genellikle LASIK tedavisi için uygun olmayan (hastalarda tercih edilmektedir çünkü iyileşme süresi oldukça uzun ve rahatsızdır. Korneası yeterli kalınlıkta olmayan (düzeltme miktarı için gerekli kornea kalınlığı numara yükseltikçe artmaktadır), şüpheli korneal topografik paternlerde, kornea bazal memran distrofilerinde ve yakın dövüş sporlarıyla uğraşanlarda yüzey ablasyonu tercih edilmelidir.

Yüzey ablasyonunun limitleri tartışmalı bir konu olup bazı doktorlar tarafından mitomisin C denilen ve korneada yara iyileşme yanıtını azaltan  bir ilaç yardımıyla -10 gibi numaralara uygulanmaktadır.  Bizler -5 ve +3 sınırını geçmemekteyiz ve Mitomisin C’ yi sadece yüksek haze (yüzey ablasyonu sonrası korneada oluşan bulanıklık)  riskli vakalarda kullanmaktayız.

 

Anasayfa   -   Kliniğimiz   -   Doktorlarımız   -   İletişim     Copyrgiht Rufus® 2005 Her Hakkı saklıdır